Grundig social rengøring

Hos Total Skimmelrens tilbyder vi en grundig social rengøring. Vi har gennem årene opbygget en stor erfaring inden for dette område, og vi arbejder for blandt andet kommuner, politi og sociale boligselskaber. Vi samarbejder for eksempel med politiet, kommuner og private personer om at genetablere boliger, hvor der er forekommet dødsfald, ulykker, blod og lignende.

Få et tilbud på en grundig social rengøring. Kontakt os i dag på telefon 70 12 90 90.

Hvad dækker social rengøring over?

Betegnelsen social rengøring dækker over omfattende rengøring af mere eller mindre usoignerede forhold. Det kan eksempelvis være oprydning og rengøring efter lejere eller beboere, som har efterladt en lejlighed, der har brug for en kærlig hånd. Vi har også erfaring med at reetablere lejligheder, hvor der har boet personer med psykiske lidelser, som har haft svært ved at skille sig af med noget som helst. Fælles for opgaverne inden for social rengøring er, at der er behov for en særlig grundig rengøring og eventuelt med desinfektion og rens efter lugtgener.

Vores tilgang til social rengøring

Hos Total Skimmel-rens APS gør vi meget ud af at løse opgaver inden for social rengøring skånsomt og på en etisk og moralsk forsvarlig måde. Foruden den grundige oprydning og rengøring, som der ofte er behov for, har vi mulighed for at anvende moderne teknologi inden for desinfektion, hygiejne mm. Vi kan bekæmpe lugtgener fuldstændigt, og vi efterlader således altid en bolig, der er så god som ny.

Hør nærmere om social rengøring

Vil du gerne vide mere om, hvad vi tilbyder inden for social rengøring, så tag endelig kontakt på tlf. 70 12 90 90 og hør nærmere. Vi afgiver naturligvis glædeligt et uforpligtende tilbud på social rengøring. Alle vores medarbejdere er bekendte med lovbekendtgørelse nr. 814 af 30. september 2003 § 152 om tavshedspligt i den borgerlige straffelov.

Kontakt os idag